• 21/05/2020

WOJTEK

    SŁOWO NA DZIŚ (kliknij)

    Wczoraj o godzinie 12.00  odszedł do Pana Wojciech Kamiński-katechista ze wspólnoty neokatechumenalnej w Lublinie. Od kilkunastu lat najpierw w parafii św. Mikołaja wraz ze swoją żoną Helenką głosili katechezy dla dorosłych. W 2014 roku po moim przyjściu do Hrubieszowa, po skonsultowaniu z księdzem Biskupem zaprosiłem ich do naszej parafii.

    W przeciągu 6 lat wygłosili kilka cykli katechez, powstały dwie wspólnoty, które podejmują formacje.

    Dzisiaj gdy mam napisać komentarz do Ewangelii stawiam sobie pytanie, dlaczego ten mężczyzna, ojciec piątki dzieci, poświęcał tyle czasu dla czegoś co wydaje się być zadaniem duchownych? Odpowiedź nasuwa mi się jedna – spotkał  Jezusa w swoim życiu, Jezusa Zmartwychwstałego, który mówi nie lękajcie się, nie smućcie się Ja jestem.

    Czy może cokolwiek innego dać nam radość, zamienić nasz smutek, jak tylko ta prawda o życiu w Chrystusie. Uwierzyłem dlatego przemówiłem mówi św Paweł, którego dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich pokazuje jako niezmordowanego Apostoła. Jeśli mnie nie słuchacie mówi do Żydów, zwracamy się do pogan. On wiedział, że nie może nie głosić Chrystusa, bo doświadczył radości spotkania ze Zbawicielem. Bogu niech będą dzięki za Wojtka, za jego świadectwo.