• 15/05/2020

PRZYJACIELE BOGA

  SŁOWO NA DZIŚ (kliknij)

  Ewangelię czyta Maria, zaangażowana we wspólnotę neokatechumenalną,działającą przy naszej parafii. Rozważanie napisał ks. Proboszcz.

  Po przeczytaniu dzisiejszej  Ewangelii nasunęło mi się stwierdzenie „Przyjaciel naszego Boga”, które skierowało moje myśli do innego stwierdzenia, a właściwie tytułu „Brat naszego Boga”. Tak zatytułowana jest sztuka św Jana Pawła II, Karola Wojtyły o św Bracie Albercie. Myśląc o nim , o jego życiu słowo dzisiejszej Ewangelii stało się tak konkretne i tak prawdziwe.

  Święci pokazują nam prawdziwość Ewangelii, Słowa Bożego, które działa w nich, można powiedzieć że przerabia ich.

  Czy tak właśnie stało się w życiu św Brata Alberta, który czytał również ten fragment? „Jesteście moimi przyjaciółmi jeżeli czynicie to co wam przykazuje. A przekazuje wam abyście się wzajemnie miłowali- jak Ja was umiłowałem.”

  Tak się stało.

  Dlatego powtarzam dzisiaj za św Piotrem, który słyszy pytanie Jezusa – Czy i wy chcecie odejść? odpowiedź: Panie do kogo pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego.

  Bóg uzdalnia nas do życia Słowem, czyni z nas owocujące drzewo, którego liście nigdy nie więdną, jeśli jesteśmy zasadzeni nad płynąca wodą, czyli Nim, Źródłem życia i świętości.

  Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (Psalm 1.)

  #zostańwBogu