INWENTARYZACJA  CMENTARZA.

2013/14

Przy pomocy sił własnych sfotografowano wszystkie groby na cmentarzu a następnie wpisano nazwiska zmarłych do programu zarządzania cmentarzem. Prace zostały wykonane za darmo. Koszt orientacyjny ok. 50000 zł. Wykonano oznakowanie sektorów. Wykonawcą był Marek Duszczenko.

====================================

WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW.

 

2014

Edward Człapski z firmy Edter podjął się wycięcia trzech drzew zakwalifikowanych przez Urząd Ochrony Zabytków w Zamościu do wycinki. Prace trwały trzy dni. Wycięte zostały dwa duże drzewa-topola i jesion, oraz mniejszy pochylony jesion. Koszt prac wyniósł 6000 zł.

2015

W miesiącu maju trwały prace pielęgnacyjne, które  polegały na usuwaniu konarów suchych, przecince przyczyniającej się do poprawy stanu drzewostanu. Zakładane były także wiązania elastyczne.Prace wykonała firma Arbforest z Niska. Parafia pozyskała na ten cel dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska w wysokości 20000 zł. Całkowity koszt prac pielęgnacyjnych wyniósł 40600 zł.

2016

W kolejnym etapie prac poddano pielęgnacji  35 drzew. Wykonawcą była firma Arbforest z Niska. Całkowity koszt wyniósł. 36100 zł. Parafia otrzymała dotacje z WFOŚ w wysokości 18000 zł. Wycięto także kolejne drzewa. Od 2013 roku wycięto 35 drzew po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.Wycinki dokonywał także Michał Oleszko.

2017.

Poddano cztery drzewa ponownej analizie dendrologicznej , ze względu na odmowę ich wycięcia ze strony Urzędu Ochrony Zabytków. Drzewa te zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi w kierunku Kryłowa oraz odwiedzających cmentarz. Koszt 1100 zł.

Trzy z wyżej wymienionych drzew zostały wycięte.

 

==================================

BUDOWA ALEJEK.

2015

Pierwszy etap budowy alejek  objął trasę, którą odbywa się procesja w święta listopadowe. W sumie  zbudowano 427 m alejki betonowej. Wykonawcą była firma Betotechnika. Koszt 92000 zł.

2016

W tym roku zbudowano alejkę wzdłuż pomnika pomordowanych kolejarzy. Wykonawcą była ta sama co wcześniej firma. Koszt 18515 zł.

prace-1

2017

W tym roku za sumę ponad 80000 zł pobudowano alejki na starym cmentarzu oraz nowym cmentarzu. W ten sposób stworzone zostało przejście między dwiema częściami cmentarza. Możemy przechodzić suchą nogą. Oprócz tego z pozyskanej cegły i kostki ułożono przejścia między sektorem A i B w nowej części.

==================================================

BUDOWA OŚWIETLENIA, NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU.

2015/16

Wraz z budową alejek, zaplanowano także budowę oświetlenia , nagłośnienia i monitoringu. Prace wykonali Dariusz Wysocki i Wołos Leszek. Koszt 26719 zł.

===================================================

NAPRAWA KONTENERÓW I BUDOWA OGRODZENIA.

2014/15/16

Prace wykonali  w szkolnych warsztatach uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Hrubieszowie. Koszt 14683 zł.

===================================================

BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO.

DSC_9870

 

2016

Na powierzchni 1338 m2 położono asfalt. W ten sposób rozwiązano największy problem cmentarza jakim było błoto na nowej jego części. Wykonawcą była firma PRDiM z Hrubieszowa . Koszt 154000 zł.

===================================================

BUDOWA TRZECH STUDNI GŁĘBINOWYCH.

2017

Firma Hydrotech Szyport z Zamościa pobudowała trzy studnie głębinowe.Koszt 20764,25 zł.

Dokończenie alejek na starym cmentarzu. Rozpoczęcie prac przy kaplicy Korytyńskich.

2018

 

Prace przy ogrodzeniu i  nagrobkach.

2019

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position