• 03/12/2021

Opłaty cmentarne

    Dziękuje wszystkim uiszczającym opłaty cmentarne za pomoc w pokryciu kosztów wywózki śmieci z cmentarza parafialnego w Hrubieszowie. ks. Marek Giergiel
    Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś proszę bądź solidarny. Wpłaty można dokonać na konto 55 1020 5356 0000 1102 0215 3328
    Oto aktualna faktura