Powstanie

9 lutego 2014-Katechezy neokatechumenalne

W tą niedziele rozpoczął się  w naszej parafii cykl katechez dla dorosłych prowadzonych  przez katechistów ze wspólnoty neokatechumenalnej w  Lublinie. Przez całą niedzielę poprzez świadectwo wypowiadane pod koniec Mszy św zapraszali do uczestnictwa w katechezach.Będą one wygłaszane w czwartki i niedziele o godz 18.00. Celem tych katechez będzie zawiązanie  wspólnoty neokatechumenalnej.W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

28-30 marca 2014 – Konwiwencja w Krasnobrodzie.

Kolacją o godzinie 19.00 rozpoczęła się konwiwencja założycielska wspólnot neokatechumenalnych z Hrubieszowa i Lublina.Miejscem spotkanie był ośrodek Państwa Buzunów w Krasnobrodzie. Przybyli katechiści:Wojtek Kamiński z żoną, Piotrek z żoną i dwiema córkami,Ania ,katechiści z Lublina, młodzież z Lublina uczestnicy konwiwencji, małżeństwo z Syrii  z synkiem Adamem przygotowujący się do Chrztu Św oraz nasi parafianie,Czesława Ryczko, Zofia Pietrusiewicz, Wacława Sawicka, Krystyna Ciesielczuk,Wanda Kowalczyk,Małgorzata Twardowska z mężem i trójką dzieci. O godzinie 21 rozpoczęło się nabożeństwo światła , któremu przewodniczył ks. Piotr Harko. Po nim wszyscy udali się na spoczynek zachowując milczenie. W sobotę dojechał ks. Marek z Lublina. Uczestnicy wysłuchali najpierw 3 godzinnej katechezy o Eucharystii wygłoszonej przez katechistę Jacka.Wcześniej została odprawiona Jutrznia. Po obiedzie  odbyła się druga katecheza przygotowująca do Eucharystii poprzedzona pracą w grupach, w których uczestnicy mieli odpowiedzieć na cztery pytania:

  1. Jaki sens mają dziś dla ciebie słowa:Tajemnica Twojego Zbawienia?
  2. Gdzie we Mszy Św widzisz wartość znaczenie tej Tajemnicy twojego Zbawienia?.Gdzie we Mszy Św jest ona celebrowana i spełniona?
  3. Czym była dla ciebie dotychczas Msza Św?.
  4. W której części Mszy św widzisz Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Wieczorem o godzinie 20.00 sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. Marek z Lublina.

Po Mszy Św odbyła się agapa, przy ciastkach,słodyczach, owocach z lampką wina.

 

W niedziele rano po śniadaniu o godzinie 8.00, została odprawiona jutrznia , która w niecodzienny sposób była połączona z wyjściem w teren na górę gdzie po wprowadzeniu odczytane zostało Kazanie na górze z Ewangelii wg św Mateusza. Tam dano uczestnikom pół godziny na rozważanie, a następnie w ośrodku dokończono jutrznie.Po wysłuchaniu kolejnej katechezy odbyło się podsumowanie w czasie którego 6 osób z naszej parafii zadeklarowało chęć kontynuowania drogi neokatechumenalnej. W najbliższy czwartek i sobotę przybędą do nas katechiści, którzy będą zachęcali do włączenia się innych słuchających katechez ponieważ mała grupa nie jest w stanie tworzyć wspólnoty. W najbliższym czasie okaże się wiec czy w parafii powstanie droga neokatechumenalna.

==============

II cykl katechez

9 listopada 2014

Niedziela,w czasie której wspominaliśmy poświęcenie bazyliki na Lateranie była także  okazją do rozpoczęcia drugiej serii katechez dla dorosłych. Poprowadzą je ci sami katechiści z Lublina, którzy byli w naszej parafii przed świętami wielkanocnymi a więc :ks. Marek Rudź, Wojciech Kamiński wraz z żoną Heleną, Anna oraz Piotr Janowski. Katechiści po każdej Mszy świętej zachęcali wiernych do uczestnictwa w katechezie.

Wieczorem o godzinie 18.00 została wygłoszona pierwsza katecheza w czasie której słowo wstępnej zachęty skierował do wszystkich przybyłych w liczbie około 30 osób Wojciech Kamiński. Po nim głos zabrała Anna.Katechezy będą głoszone we czwartki i w niedzielę o godzinie 17:45.

==============

Konwiwencja 15 marca 2015

Tradycyjnie co jakiś czas w ramach formacji we Wspólnocie Neokatechumenalnej odbywa się katecheza na która przybywają katechiści z Lublina. Jest ona nazywana konwiwencją. Obecni byli na niej członkowie naszej wspólnoty prawie w komplecie oraz oczywiście katechiści Wojtek z  żoną Heleną i Ania. Na zakończenie dzielono się co daje wspólnota ich członkom . Większość głosów ukazywała ,że stanowi ona wsparcie na drodze wiary. Z problemów , które zostały ukazane to brak kantora.

==============

Ewangelizacja w Hrubieszowie

Od 12 kwietnia jak w ubiegłych latach na placu przy  pomniku Żołnierzy Wykletych głoszone będą katechezy przez katechistów z Lublina. Początek godz 16.00.Serdecznie zapraszamy.

==============

III cykl katechez dla dorosłych i młodzieży – 28 stycznia 2016

Już po raz trzeci katechiści z Lublina wygłaszają w naszej parafii katechezy dla dorosłych. Tak jak w ubiegłych latach odbywają się one we Czwartki i w Niedzielę po Mszy świętej wieczorowej. Zainteresowanie katechezą jest średnie, przychodzi kilkanaście osób które wcześniej nie korzystały z tej formy duszpasterskie. Ksiądz proboszcz Marek Giergiel chcąc przyjść z pomocą młodzieży , która zaniedbała swoje przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania zaproponował uzupełnienie brakujących spotkań poprzez uczestnictwo w katechezach. Marek Janowski, jeden z głoszących katechistów przyjechał również na oddzielne spotkanie dla gimnazjalistów klas drugich i trzecich. Katechezy zakończą się konwiwencją w  początkach marca.

IV cykl katechez-29 stycznia 2017

Od Mszy Św wieczorowej rozpoczął się kolejny cykl katechezy. Katechiści odpowiedzialni za rejon hrubieszowski uczestniczyli tego dnia we wszystkich Mszach Świętych.Kazania wygłosił dominikanin o.Józef. Katechezy zakończyły się 29 marca 2017. Chęć kontynuacji formacji zgłosiło 4 osoby.

V cykl katechez- 13 X-11 XI 2019.

Katechezy rozpoczęły się od  niedzieli w dniu wyborów. Kazanie tego dnia głosił ks. Józef Maciąg z Lublina. Ekipę katechistów stanowili Wojtek wraz z żoną Heleną, Piotr z żoną Agnieszką, oraz Anna. Prezbiterem ekipy był ks. Tomasz Giergiel-proboszcz z Mircza. Niestety z powodu braku zainteresowania katechezy zakończyły się na etapie Nabożeństwa Pokutnego.

 

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position