Żywy Różaniec jest ruchem religijnym założony w XIX w przez Pauline-Marie Jaricot. Ma on charakter modlitewny , a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś  po dodaniu  „tajemnic światła” przez papieża Jana Pawła II 20 osób. W naszej parafii istnieje 9 róż, a oto one:

w Hrubieszowie

 • Matki Bożej z Wieczernika
 • Królowej Różańca Świętego
 • Matki Bożej Fatimskiej
 • Matki Kościoła
 • Matki Bożej Bolesnej

w Ślipczu

 • Matki Bożej Bolesnej.
 • Matki Bożej Nieustajacej Pomocy

w Czumowie

 • Matki Bożej Fatimskiej.
 • Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W każdą I niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz 9.30 dokonuje się zmiana tajemnic różańcowych.

Zapraszamy do włączenia się w modlitwę na różańcu. Osoby chętne mogą zgłosić się do księży pracujących w naszej parafii.

===============================

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2018

 

Styczeń

 • ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty

 • powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec

 • ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień

 • powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj

 • ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec

 • powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

 • ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

 • powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

 • powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

 • ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

 • powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

 • ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Watykan, 13 lutego 2017 r.

Franciszek