05 05 / 2018
Ogłoszenia duszpasterskie
  • Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje duszpasterskie naszej parafii umieszczane są na stronie internetowej (patrz niżej), w gablocie przed kościołem. Wygłaszane są również podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej.