„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej w stałym terminie w  II niedziele maja o godz 10.00.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszaj wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu / na początku roku szkolnego /. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.00.

Spotkania przygotowujące do I Komunii Świętej odbywają się w I niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 11.oo

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position