22 marca, po raz trzeci z naszego kościoła, wyruszą uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 19.00. Po niej każdy uczestnik wyrusza na jedną z wcześniej przygotowanych tras o długości:

40 km – przez Horodło do Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej

47 km – przez Moniatycze do Sanktuarium

50 km – przez Mircze do Sanktuarium

60 km – do Katedry w Zamościu

80 km – do sanktuarium w Krasnobrodzie

Założeniem EDK jest pokonanie minimum 40 km nocą, w ciszy, samotności, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. EDK jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą iść wyłącznie pod opieką rodziców. Ani parafia ani nikt inny poza osobami, które uczestniczą w EDK albo ich prawnymi opiekunami nie ponosi odpowiedzialności za to, co się na niej wydarzy.

Zapisy są dostępne na stronie www.edk.org.pl

Dostępne są także materiały związane z EDK, które będzie można zakupić i odebrać w biurze EDK czynnym od 18.30. Znajduje się ono w sali św. Michała, wejście z tyłu kościoła. Materiały dostępne są w następujących cenach:

  1. pakiety zamówione przez internet Rozważania EDK + opis trasy z mapą – 5 zł

2.  Opaska „EDK Hrubieszów” + odblask – 10 zł

Opaska + odblask są dostępne także dla osób, które nie zapisywały się przez stronę EDK