Koło Misyjne rozpoczęło swoją działalność w październiku w 2018r. pod opieką katechetki mgr Agnieszki Hałasa. 23 października zorganizowaliśmy Mszę świętą  inauguracyjną, której przewodniczył ks. dyrektor Dzieł Misyjnych naszej diecezji  Andrzej Łuszcz. Piętnaścioro dzieci z kl. od IV-VI złożyło deklarację  przystąpienia do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Od Ks. dyrektora dzieci otrzymały indeksy, legitymacje i różańce misyjne.

Msza Św pod przewodnictwem ks. Andrzeja Łuszcza Diecezjalnego  Referneta  Misyjnego. Oficjalne powołanie Kółka.Zajęcia Koła Misyjnego odbywają się przy Szkole Podstawowej NR1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Członkowie są podzieleni  na dwie grupy i spotkania odbywają się  w środę i piątek w godz. od 13.40-14.25.

 Dzieci poznają różne kultury, specyfikę życia w poszczególnych krajach, przez co uczą się szacunku do każdego człowieka oraz solidarności, zwłaszcza z dziećmi z najbiedniejszych krajów świata. Wspieramy ich modlitwą, wyrzeczeniami  i ofiarami, a także różnego rodzaju wsparciem. Nasza grupa misyjna współpracuje z Ośrodkiem ,,Maitri” w Lublinie, propagującym Misyjną Adopcję Serca, dzięki której złożyliśmy deklarację Adopcji Serca i wraz z całą grupą obejmiemy jedno dziecko naszą pomocą duchową i materialną.

W tym roku po raz pierwszy podjęliśmy akcję kolędowania misyjnego, zbierając ofiary na rzecz dzieci z Burundi i Rwandy.

Już w adwencie rozpoczęliśmy przygotowania kolędników misyjnych przygotowywaliśmy stroje, gwiazdę Betlejemską  oraz zostały przydzielone role do scenki  z którą odwiedzaliśmy domy.    W dniu 26 grudnia otrzymaliśmy  posłanie w czasie uroczystej Mszy świętej.Ksiądz Witold przedstawił dzieci parafianom, wyjaśnił cel naszej misji, a na zakończenie udzielił specjalnego błogosławieństwa.  Kolędowaliśmy 28 i 29 grudnia przebrani w barwne i kolorowe stroje. Pogoda pierwszego dnia była deszczowa, niektórzy uważali, że należy odwołać kolędowanie, ale tak się nie stało. Pierwszy dzień był trudny, ale pomimo to było wesoło i z radością wchodziliśmy z kolędą do mieszkań. Następnego dnia już mieliśmy dużo energii i zapału. W krótkiej scence nieśliśmy radosną nowinę o narodzeniu Jezusa oraz przybliżaliśmy potrzeby dzieci w Burundi i Rwandzie za co  przyjmowano nas serdecznie, domownicy wspomagali ofiarami na misje, obdarowywali słodyczami, owocami i napojami. Szczególnie cenne dla nas są te odwiedziny, które wywoływały wzruszenie i wlewały w nasze serca  otuchę i nadzieję. Każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkę  kolędniczą bombkę. Za czas kolędowania dziękowaliśmy Panu Bogu podczas Mszy  św. 6 stycznia. W uroczystej procesji z darami przynieśliśmy zebrane ofiary w kwocie 951zł. Mamy nadzieję, że nasz trud, zmęczenie oraz ofiary wspomogą dzieci w Burundi i Rwandzie. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom naszej parafii , którzy życzliwie  nas przyjmowali  i wspierali ofiarnym groszem.

Tak wspólnie  kolędowaliśmy