Ks.Marek Giergiel – proboszcz

 

Urodził się 24.10.1963 roku w Kraśniku.Szkołę Podstawową ukończył w Stróży k/ Kraśnika.Po zdaniu matury  w 1982 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.Święcenie kapłańskie przyjął z rąk. J.E. Ks. Bp. Bolesława Pylaka 12 grudnia 1987 r.Pracował na następujacych placówkach duszpasterskich: 1987-1992 parafia Św. Krzyża w Zamościu,1992-1993 parafia Katedralna w Zamościu, 1993-1997 Rektoralny Kościół św. Katarzyny w Zamościu,1997-1999  Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Łabuniach, 1999-2003-Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej-ojciec duchowny, 2003-2013 parafia św App. Piotra i Pawła w Tarnawatce-proboszcz. 17 sierpnia 2013 J.E Ks. Bp Marian Rojek mianował go proboszczem parafii pw. Ducha Św. w Hrubieszowie.

giergiel@me.com

================

Ks. Tomasz Żurawel

Ks. Tomasz Żurawel


Urodził się 3.01.1992 roku. Pochodzi z parafii św. Stanisława Bp.M w Lubaczowie. Święcenia kapłańskie przyjął  3 .06.2017 roku. Pierwszą jego parafią był Stary Zamość. 16.08.2022 r  rozpoczął pracę w naszej parafii.

 

================

Ks. Tomasz Szady

 

Urodzony dnia 17.10.1985 roku. Pochodzi z parafii Horodło. Święcenie kapłańskie przyjął 05.06.2010 r. Pracował w parafiach Lipsko k/ Narola-2010-2014, Lubaczów św Stanisława-2014-2018, Tomaszów św Józefa-2018-2021. Od sierpnia pracuje w naszej parafii i jest zarazem kapelanem Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

 

==========================

Pracowali w naszej parafii

Ks. kan. Wiktor Koziński

proboszcz-1

Pierwszym proboszczem parafii został ks. kanonik Wiktor Koziński 19 czerwca 2001 roku, czyli w cztery dni po dekrecie erygowania parafii. Ks. Wiktor urodził się 17 stycznia 1942 roku. Pochodzi z parafii Krynice, osady na trasie z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1966 r. Pracował w następujących parafiach jako wikariusz:

Fajsławice-( 02.07.1966-27.06.1969);

Susiec-(27.06.1969-28.06.1971);

Józefów-(28.06.1971-27.06.1974);

Chełm-(27.06.1974-23.1 2.1975);

Podgórze-(23.12.1975-06.12.1976);

Podgórze-(06.12.1976-06.09.1989-administrator.

Łęczna-(23.10.1989-14.11.1990);

oraz jako proboszcz

Gródek-(14.11.1990-04.07.1994);

Aleksandów-(04.07.1994-19.06.2001)

17 sierpnia 2013 roku po osiągnięciu wieku emerytalnego zakończył swoją posługę w parafii
================

ks.Tomasz Sokół
Znalezione obrazy dla zapytania ks.tomasz sokół

Urodził się 22 czerwca 1969 roku w Zamościu. Pochodzi z parafii katedralnej. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1994 roku w Zamościu. Po święceniach do 18 czerwca 1998 roku pracował w parafii Nabróż. Następnie został skierowany do Hrubieszowa, gdzie pracował w parafii św Mikołaja do utworzenia parafii Ducha Świętego.

Nominacje na wikariusza tej parafii otrzymał 20 czerwca 2001 roku. Pracował w niej tylko rok do 19 czerwca 2002 roku.

================

ks. Dominik Samulak

wikariusz-1

Urodził się 12 maja 1977 roku. Pochodzi z parafii pw. św Katarzyny w Szczebrzeszynie.Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 2001 roku w katedrze zamojskiej. 20 czerwca tegoż samego roku został skierowany do naszej parafii, gdzie pracował do 19 czerwca 2004 roku. Zaangażowany w Ruch Światło-Życie.Prowadził w parafii schole.

================

ks. Tomasz Bazan

wikariusz-2

Urodził się 27 lutego 1976 roku. Pochodzi z parafii Harasiuki. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 2002 roku w katedrze zamojskiej.Po święceniach został skierowany do naszej parafii na mocy nominacji z dnia 20 czerwca 2002 roku.

Pracował do 23 czerwca 2008 roku. Jest współtwórcą Stowarzyszenia „Jestem”, oraz organizatorem drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

================

ks. Sławomir Korona

wikariusz-3

Urodził się 6 sierpnia 1978 roku. Pochodzi z parafii Górecko Kościelne. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 roku w katedrze zamojskiej. 19 czerwca tegoż roku został skierowany do naszej parafii , gdzie pracował do 19 czerwca 2006 roku.

================

ks. Wojciech Suchowierz

wikariusz-4

Urodził się 27 sierpnia 1981 roku. Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.Świecenia kapłańskie przyją w katedrze zamojskiej 3 czerwca 2006 roku. Po święceniach został skierowany do naszej parafii , gdzie pracował do 16 sierpnia 2010 roku.

================

ks. Leszek Kłos

wikariusz-13

Urodził się 14 maja 1969 roku. Pochodzi z parafii Turkowice. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1994 roku w katedrze zamojskiej. Pracował jako wikariusz w parafiach:

Sól-(20.06.1994-19.06.1997);

Uchanie-(19.06.1997-10.06.1998);

Następnie wyjechał na misje do Afryki gdzie pracował w okresie od 10.06.1998 do 10.02.2011 roku. Po powrocie do Polski został skierowany do pracy w naszej parafii, gdzie posługiwał do 13 października 2011 roku.

================

ks. Artur Sokół

wikariusz-6

Brat ks. Tomasza. Urodził się 5 czerwca 1975 roku. Pochodzi z parafii katedralnej w Zamościu. W roku 1990 ukończył Szkołę Podstawową nr 3 w Zamościu, a następnie uczęszczał do Technikum Rolniczego.

Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 2001 roku. Pierwszą jego placówką duszpasterską było Sanktuarium Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim , gdzie pracował do 23 czerwca 2008 roku. Tego dnia został skierowany do pracy w naszej parafii, gdzie pracował do 17 sierpnia 2013 roku..

================

ks. Ryszard Bordzań

wikariusz-7

Urodził się 3 kwietnia 1983 roku. Pochodzi z parafii Tarnogród. Po święceniach 7 czerwca 2008 roku pracował jako wikariusz w parafii Susiec do 28 czerwca 2011 roku. Następnie do 30 czerwca 2012 roku pracował w parafii św Karola Boromeusza w Lubaczowie. 30 czerwca 2012 roku został skierowany do naszej parafii, gdzie pracował do 20 sierpnia 2014 roku.

================

ks. Piotr Harko

wikariusz-8

Urodził się 13 kwietnia 1971 roku. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1998 roku w katedrze zamojskiej. Pracował w następujacych parafiach:

Hrubieszów św Mikołaja-(18.06.1998-20.06.2001);

Zamość św Krzyża-(20.06.2001-20.06.2002);

Szczebrzeszyn św. Mikołaja-(20.06.2002-18.06.2003);

Nabróż-(18.06.2003-19.06.2004);

Wielącza-(19.06.2004-18.06.2006);

Cieszanów-(18.06.2006-22.06.2009);

Potok Górny-(22.06.2009-24.08.2010);

Księżpol-(24.08.2010-17.08.2013);

Do naszej parafii został skierowany 17 sierpnia 2013 roku, gdzie pracował do 20 sierpnia 2014 roku.

================

ks. Rafał Ćwikła

wikariusz-9

Urodził się 15 sierpnia 1980 roku. Pochodzi z parafii Potok Górny. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2005 roku. Jego pierwszą placówką była parafia Bełżec gdzie pracował w okresie od 23 czerwca 2005 do 23 czerwca 2008 roku. Następnie pracował w Moniatyczach od 23 czerwca 2008 do 26 czerwca 2010, Górecku Kościelnym od 26 czerwca 2010 roku do 5 sierpnia 2011 oraz Tomaszowie Lubelskim N.S.J od 5 sierpnia do 13 października 2011 roku. Tego dnia otrzymał nominacje do naszej parafii. Po czterech latach pracy dnia 19 sierpnia 2015 roku skierowany został do parafii pw. św Anny w Gródku.

================

ks. Jan Radziszewski

wikariusz-10

Urodził się 3 lutego 1966 roku.Pochodzi z parafii Podgórze w diecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku w Lublinie. Pracował na następujących placówkach duszpasterskich:

Tomaszów Lubelski-Zwiastowania NMP-(15.06.1991-24.06.1992);

Zamość św. Krzyża-(24.06.1992-20.06.1994);

Oleszyce-(20.06.1994-21.06.1995);

Frampol-(21.06.1995-24.08.1998);

Horodło-(24.08.1998-16.06.1999);

Następnie wyjechał do Rzymu gdzie pracował jako kapelan w szpitalu w okresie od 16.06.1999 do 28.06.2011 r.

Po powrocie do Polski pracował w kościele św Katarzyny w Zamościu w okresie od 28.06.2011 do 20.08.2014 roku. Tego dnia został skierowany do naszej parafii. Po dwóch latach pracy na stanowisku wikariusza i kapelana Zakładu Karnego w Hrubieszowie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Sitaniec k/Zamościa.

ks. Łukasz Wojtaszek

wikariusz-11

Urodził sie 20 lipca 1989 roku. Pochodzi z parafii św. Brata Alberta w Zamościu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze zamojskiej 7 czerwca 2014 roku. 20 sierpnia został skierowany do pracy w naszej parafii. W 2016 roku Ks. Biskup mianował go Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerzy.16 sierpnia 2018 roku ks. Łukasz został skierowany do pracy w parafii św. Krzyża w Zamościu.

Ks. Tadeusz Fircowicz

Urodził się 16 lipca 1961 roku.Pochodzi z parafii Werchrata. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1987 roku w Lubaczowie. Pracował w następujących parafiach:(1987-1988) Lipsko k.Narola-wik-(26.11.1988-01.07.1991) Hulcze-wik; (01.07.1991-16.08.1993) Oleszyce-wik; (16.08.1993-20.06.2001) Żniatyn-wik; (20.06.2002-18.06.2003) Tomaszów Lubelski N.S.J-wik, a następnie jako rezydent do 21.09.2015 roku. Tego dnia został mianowany rezydentem w parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie. Decyzją Ks.Biskupa dnia 17.09.2018 roku został przeniesiony do domu emeryta w Hrubieszowie.


Ks. Witold Bednarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przyjściem do naszej parafii pracował w parafii św Józefa w Tomaszowie Lubelskim. W naszej parafii rozpoczął prace w  2016 r. Przez 5 lat ofiarnie pracował jako kapelan Zakładu Karnego, organizator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, aktywnie uczestniczył w akcjach „Szlachetnej paczki”, pasjonat jazdy na rowerze, twórca „Rowerowego dobra”, organizator wielu akcji charytatywnych i społecznych. Od 2021 roku mianowany na wikariusza w Tarnawatce.

 


Ks. Piotr Wojnar

Urodzony dn. 26.06.1975 r. Pochodzi z parafii Bihale. Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2000r w Zamościu. Pracował w parafii Biłgoraj Wniebowzięcia NMP: 2000-2005. Trzy lata studiował w Rzymie: 2005-2008. W latach 2008-2009 pracował w parafii św. Krzyża w Zamościu. W latach 2009 -2013 był misjonarzem w Abchazji. Kolejną placówką była parafia Tarnogród: 2013-2018. 16 sierpnia 2018 ks. Biskup skierował go do naszej parafii. 16 sierpnia został przeniesiony do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.