• 10/05/2020

DROGA

    SŁOWO NA DZIŚ

    Ewangelię czytają Oliwka, Karol i wujek Witek. Rozważanie napisał ks. Witek

    „Nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę?” „Panie, pokaż nam Ojca a to nam wystarczy” Te dwa pytania, Tomasza i Filipa pokazują ich drogę wiary w którą wpisane są pytania. Od lat idziemy własną drogą wiary. Pokonujemy i pokonaliśmy kolejne etapy. Dziecka, które zadawało dziesiątki pytań przy wieczornym pacierzu czy drodze do kościoła. Młodego człowieka, którego pytania wyrastały z buntu, zderzenia ze światem czy odkrywania swojej drogi życiowej. Dojrzałego człowieka, który mając swoją rodzinę sam stał się przewodnikiem po tym świecie dla swoich dzieci i na wiele pytań musiał dać odpowiedź, samemu nie będąc jej pewnym.

    Od kilkunastu tygodni idziemy kolejną drogą. Nikt jej nie planował, nikt się nie spodziewał, chyba wszyscy chcieliby, żeby się skończyła. Jesteśmy na drodze wiary Filipa i Tomasza. Na drodze wielu pytań i wątpliwości ale też codziennego spotkania ze słowem Boga, który nas kocha. Dziś to słowo mówi: Niech się nie boi serce wasze. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Zabiorę was do siebie. Będziecie dokonywać większych dzieł ode mnie. Masz wątpliwości i pytania? Nie bój się ich. Popatrz dziś na Filipa i Tomasza. Niewiele od nich się różnimy. Idźmy więc tą drogą, którą i oni szli. Drogą pytań, wątpliwości i szukania odpowiedzi w codziennym spotkaniu ze słowem Ojca, który jest miłością. Nie zgubimy się, choćbyśmy tak jak uczniowie mieli za chwilę przeżyć największy test wiary, jakim była śmierć i zmartwychwstanie ich Mistrza.