• 06/05/2020

CAMINO

  SŁOWO NA DZIŚ

  Ewangelię nagrał Mateusz, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, zaangażowany m.in w harcerstwo i Liturgiczną Służbę Ołtarza. Rozważanie napisał ks. Proboszcz

  W 1989 roku pierwszy i ostatni raz uczestniczyłem w Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w Santiago de Compostela w Hiszpanii, w sanktuarium św Jakuba Apostoła, którego dzisiaj czcimy jako patrona wraz ze św Filipem. Dotarliśmy tam podążając prastarą drogą pątniczą św Jakuba, o której znany podróżnik Marek Kamiński wspomina w książce „Idź własną drogą”. O swojej drodze „Camino” powiedział: Poszedłem do Santiago, bo chciałem nadać dodatkowy sens swojemu życiu. Myślę, że ten biegun wiary był kolejnym, może najważniejszym biegunem w moim życiu.”

  W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia pytanie Filipowi: „ Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś?” Mam już swoje lata, jestem blisko sześcdziesiątki. Ty może jesteś starszy, a może jestem młodszy i wydaje się ci że długo już żyjesz na świecie bo masz 18 lat lat, byłeś już u Komunii, przyjąłeś Bierzmowanie. Mimo różnicy wieku i doświadczenia, wspólne dla nas wszystkich wydają się pytania , które postawił  św Jan Paweł II młodzieży przed IV Spotkaniem w Santiago:

  • Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Drogą?

   

  Tak, Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie, Wy, ludzie młodzi, często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia.

  • Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Prawdą?

  Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. Przede wszystkim młodzież złakniona jest prawdy o Bogu, o człowieku, o życiu i o świecie. W mojej pierwszej Encyklice Redemptor hominis napisałem: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa”. Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania przed nami tajemnicę człowieka i świata.

  • Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Życiem?

  Każdy z was pragnie żyć pełnią życia. Ożywiają was wielkie nadzieje, piękne plany na przyszłość. Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnie życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody.

  Tak, odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać poprzez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa, katechezę i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła. Takie jest nasze najważniejsze zadanie.

  I jeszcze jedno pytanie ode mnie: Czy chciałbyś być młodym i usłyszeć jeszcze raz te pytania i podpowiedzi i to stwierdzenie, że nie wystarczy odkryć Chrystusa tylko raz?

  Trzeba w naszym życiu ustawicznie wchodzić na drogę wiary i Go odnajdywać.Takie jest nasze najważniejsze zadanie.(Jan Paweł II) Nie tylko do młodych.