„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i klas ósmych szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Od roku 2017/2018 nastąpiła zmiana funkcjonowania szkół. W związku z tym przygotowanie do sakramentu rozpoczyna się w klasie VII od złożenia w I Niedzielę Wielkiego Postu deklaracji chęcia przyjęcia sakramentu. Odbywa się ono w obecności wspólnoty parafialnej na Mszy Świętej o godz. 11.00

Termin najbliższego spotkania dla rodziców: 28 marca o godz. 17.00. Rozpoczniemy Mszą Świętą w waszej intencji, następnie odbędzie się spotkanie w kościele.